Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kort på svenska

KIHU förenar idrottsforskning, utveckling och expertis

Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU arbetar för den finländska idrotten. Som mål har centralen att främja tävlings- och toppidrott med innovativ, etiskt ansvarsfull och högkvalitativ tillämpad forsknings-, utvecklings- och expertverksamhet.

KIHU inledde sin verksamhet 1991. Totalt arbetar 35 experter, forskare och företrädare för teknisk personal vid forskningscentralen. Verksamheten är indelad i samhällsvetenskap, biovetenskap och beteendevetenskap. I styrelsen för KIHU-stiftelsen har Finlands olympiska kommitté, Jyväskylä universitet, Jyväskylä stad samt olika idrottsorganisationer sina egna representanter.

Knutpunkt för toppidrotten

Vi är en del av nätverket inom tävlings- och toppidrott som innefattar bl. a. Finlands olympiska och paralympiska kommittéer, Jyväskylä universitet, Finlands Idrott rf Valo samt träningscentraler, idrottsakademier, forskningsinstitut och grenförbund.

Vi ansvarar för Finlands olympiska kommittés Kompetensprogram för enheten för toppidrott. Genom detta har vi ansvaret för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom finländsk toppidrott samt för utvecklingen och förverkligande av deltagande expertis för idrottare. På detta vis säkerställer vi att idrottare, tränare och övriga intressenter har tillgång till den senaste kunskapen och kompetensen.

Deltagande expertverksamhet

Målet för den deltagande expertverksamheten är att skapa, utveckla och förmedla ny kunskap och kompetens för idrottare, tränare, grenförbund och idrottsföreningar. Verksamheten är en del av det stöd till toppidrotten som samordnas av Finlands olympiska kommitté.

Med på idrottarens bana

Idrottarens bana inleds redan i barndomen. Vi samarbetar med idrottsorganisationer för att idrott ska intressera och inspirera barn och ungdomar även i framtiden. Vi främjar för vår del en strategi där hemmet, skolan och föräldrarna skapar förutsättningar för utveckling av barnets fysiska förmåga och en sportig livsstil. Genom att stödja en rörlig barndom ger vi barnet möjlighet till såväl en rörlig livsstil som utveckling till toppidrottare.

I toppidrottsfasen arbetar våra experter som en del av idrottarens träningsteam. De tar del i planeringen och uppföljningen av den konkreta träningen på ett sätt som tar hänsyn till önskemål som utgår från grenens behov och praxis. Fysiologiska mätningar, analyser av prestationsteknik, spelanalyser och utveckling av spelkunskap är exempel på de olika former av stöd som vi erbjuder.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Vi är kända för vår gedigna kompetens inom tillämpad idrottsforskning. Vår forskningsverksamhet omfattar idrottarens hela karriär. Den utsträcker sig från forskning av hur barn rör sig till utveckling av träningsmetoder för toppidrottare. Våra tematiska områden innefattar bl. a. idrottsbiomekanik, -fysiologi, -psykologi och -pedagogik samt samhällsvetenskap med inriktning på idrott. Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet baserar sig på forskningsprogrammet för toppidrott och behov som uppkommer på fältet. Vi bedriver vårt forsknings- och utvecklingsarbete iregel inom nätverket och tillsammans med våra samarbetsparter i Finland och våra internationella partner.

Vi tolkar information

En av våra viktigaste uppgifter är att utveckla och förmedla vår kompetens inom finländsk toppidrott till stöd för beslutsfattande. Vi inhämtar, anpassar och förmedlar information och hjälper en gren eller en idrottare hitta väsentlig information. Därtill författar vi utredningar och rapporter för olika aktörer.

Den nya informationen som tillkommer genom vårt forskningsarbete förmedlar vi bl.a. genom deltagande expertarbete, vid seminarier och kongresser, på webben och i sociala medier.

Utvärdering och uppföljning till stöd för inlärning

Med hjälp av utvärdering och uppföljning får idrottare, tränare och andra intressenter pålitlig information till stöd för planering av åtgärder för att uppnå målen.

Vi ansvarar för utveckling, utvärdering och uppföljning för idrottare. Vi förverkligar olika utvärderingsprojekt. Dessutom erbjuder vi aktörer verktyg som ger feedback på deras verksamhet och hjälper dem kartlägga verksamhetens resultat och inverkan.

Vi arbetar även tillsammans med Valo rf och Finlands olympiska kommitté med att skapa ett nätverk för uppföljning och utvärdering av den finländska idrotten.

Kontaktinformation

KIHU – Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott
Rautpohjankatu 6
FI-40700 Jyväskylä
FINLAND
Tel. +358 20 781 1500

Direktör Sami Kalaja, +358 400 388 048, sami.kalaja@kihu.fi
Presschef Riku Valleala, +358 50 328 1174, riku.valleala@kihu.fi