Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Strategia

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla.

KIHUn toimintaa strategiakaudella ohjaa suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020. KIHU toimii kiinteässä yhteistyössä avainkumppaniensa uuden Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa. KIHUn toiminta tukee menestyvän huippu-urheilun strategista päälinjaa, jonka tavoitteita ovat kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu.

KIHU johtaa ja koordinoi huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmaa. Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä laadukas ja tehokas koko urheilijan polkua tukeva huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminta.


MISSIOMME

KIHU edistää suomalaisen huippu-urheilun menestystä tukemalla valmentautumista sekä kehittämällä ja jakamalla osaamista koko urheilijan polulla.

VISIOMME 2025

KIHU on kansainvälisesti merkittävä kilpa- ja huippu-urheilun osaamisen kehittäjä.

ARVOMME

Oppiva organisaatio
Yhdessä onnistuminen
Innovatiivisuus

KIHUn strategia 2017-2020 (PDF)