faktapankki

FAKTA-AIHEET

Perustietoja

Näkökulma

Muut toiminnot

www.kihu.fi
www.noc.fi

Rahavirrat: urheilijat

SM-liigapelaaja tienaa keskimäärin yli nelinkertaisesti Veikkausliigapelaajan nähden

Luontipvm: 2005-01-17 10:00:00     -----     Päivitetty: 2012-02-28 12:54:36Pelaajayhdistysten kyselyiden mukaan jääkiekon SM-liigassa ansaitaan ylivoimaisesti enemmän kuin Veikkausliigassa. Kaudella 2010–2011 SM-liigapelaajan keskimääräiset bruttotulot olivat 6 833 €/kk. Veikkausliigapelaaja ansaitsi kaudella 2011 keskimäärin 1 603 €/kk luontoisetuineen ja ilman luontoisetuja 1 460 €/kk.

Jääkiekon pelaajayhdistyksen kyselyn mukaan SM-liigapelaajan keskiansiot ovat kasvaneet neljänä vuonna peräkkäin. Alimmillaan palkat olivat tällä tarkastelujaksolla kaudella 2003–2004, jolloin liigapelaajan keskipalkka oli 4 233 €/kk. Kun verrataan tätä lukua kauden 2010–2011 tienesteihin, huomataan että keskiarvopalkka on kasvanut tällä aikavälillä peräti 61 prosentilla. Myös mediaanipalkka on noussut samaa vauhtia keskiarvopalkan kanssa. Viimeisimmällä kaudella liigapelaajan mediaanipalkka oli 5 250 €/kk, joka on 63 prosenttia enemmän kuin kaudella 2005–2006, jolloin mediaanipalkka oli pienimmillään 3 224 €/kk.

Mestiksessä kiekkoilevien pelaaja-ansioissa ei ole havaittavissa tasaista kehitystä, vaan palkat vaihtelevat vuosittain. Suurimmillaan keskiarvopalkka oli kaudella 2009–2010, jolloin mestispelaaja tienasi keskimäärin 808 €/kk. Kaudelle 2010–2011 summa putosi 667 €/kk, mikä tarkoittaa 17 prosentin pudotusta. Pelaajien mediaanipalkka tosin pysyi lähes ennallaan. Selvää on joka tapauksessa se, että mestispelaajat tienaavat vain murto-osan liigapelaajien ansioista.

Jalkapallon pelaajayhdistyksen viimeisimmän palkkatutkimuksen mukaan veikkausliigapelaajan ansiot romahtivat vuonna 2011. Ennen viime vuotta keskiansio oli noussut viitenä vuonna peräkkäin, mutta vuonna 2011 tulot putosivat rajusti. Vuosina 2009 ja 2010 veikkausliigapelaaja ansaitsi keskimäärin yli 2 000 €/kk luontoisetuineen, mutta viime vuonna summa putosi lukemaan 1 603 €/kk. Tämä tarkoittaa 21 prosentin pudotusta vuodesta 2010. Tarkastelujaksolla keskiarvopalkka on ollut alempana ainoastaan vuosina 2005 ja 2006. Mediaanipalkan lasku oli vieläkin rajumpi kuin keskiarvopalkan. Se putosi 2 000 eurosta 1 320 euroon eli laskua tapahtui peräti 34 prosenttia. Vuoden 2011 mediaanipalkka on selvästi alhaisin koko tarkastelujaksolla. Urheilijan lakisääteisen tapaturma- ja eläketurvan (9 600 euroa vuodessa) alle jääviä pelaajia oli vastaajista 35 prosenttia. Silti 75 prosenttia pelaajista vastasi olevansa päätoimisia jalkapalloilijoita. SM-liigassa kaudella 2009–2010 ainoastaan kolme prosenttia kyselyyn vastanneista tienasi alle 9 600 euroa vuodessa. Päätoimekseen jalkapalloa pelaavien määrä laski Veikkausliigassa huomattavasti vuonna 2011. Määrä putosi edellisvuoden 93 prosentista edellä mainittuun 75 prosenttiin.

Jalkapallon pelaajayhdistyksen palkkatutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa myös Ykkösessä pelaavien tuloja. Ykkösen pelaaja tienaa keskimäärin 279 €/kk luontoisetuineen mediaanipalkan ollessa 100 €/kk luontoisetuineen. Vastaajista 85 prosenttia ansaitsee alle urheilijan lakisääteisen tapaturma- ja eläketurvan. 20 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa päätoimisia jalkapalloilijoita.

SM-liigan ja Veikkausliigan palkkoja vertailtaessa huomataan, että mediaanipalkka ja keskiarvopalkka ovat jalkapallossa useimpina vuosina hyvin lähellä toisiaan, kun taas jääkiekossa keskiarvopalkka on huomattavasti mediaanipalkkaa suurempi. Tämä viittaa siihen, että SM-liigassa on paljon sellaisia pelaajia, jotka tienaavat huomattavasti mediaanipalkkaa enemmän. Kyselyn tulokset myös tukevat tätä olettamusta, sillä SM-liigapelaajista 16 prosenttia ansaitsi kaudella 2009–2010 vähintään 150 000 euroa vuodessa (12 500 €/kk).


Lähteet:

- Jalkapallon Pelaajayhdistys ry. Jalkapalloilijoiden palkkatutkimukset. - http://www.jalkapallonpelaajayhdistys.fi

- Parviainen, Vesa (2005). Jääkiekkoilijat tienaavat tuplasti. Iltalehti Online, 22.2.2005. -

- Pusa, Ari (2005). Jalkapalloilijoiden palkat laskivat Suomessa. Helsingin Sanomat 28.9.2005, B 8. -

- Suomen Jääkiekkoilijat ry: Pelaajakyselyt. - http://www.sjry.fi/